Πώς να κάνετε ανακύκλωση απορριμμάτων εκτυπωτών 3D;

4
Πώς να κάνετε ανακύκλωση απορριμμάτων εκτυπωτών 3D;

Έχετε έναν τρισδιάστατο εκτυπωτή, τότε είναι απολύτως φυσιολογικό να δημιουργεί απόβλητα. Οι περισσότεροι από τους ιδιοκτήτες τείνουν να πετούν τα απορρίμματα του 3D εκτυπωτή, αλλά υπάρχουν μερικοί δημιουργικοί τρόποι με τους οποίους μπορείτε να ανακυκλώσετε τα απόβλητα του 3D εκτυπωτή με αποτελεσματικό τρόπο. Επιπλέον, μπορείτε επίσης να κερδίσετε κάποιο κέρδος από αυτό.

Κύριοι λόγοι για τη δημιουργία απορριμμάτων από 3D εκτυπωτή.

Τα απόβλητα του τρισδιάστατου εκτυπωτή δημιουργούνται λόγω δύο από τους πιο συνηθισμένους τρόπους, που είναι οι αποτυχημένες 3D εκτυπώσεις και τα υλικά υποστήριξης.

Είναι πολύ συνηθισμένο να αποτυγχάνετε κάποια εκτύπωση εάν το κρεβάτι σας δεν είναι σωστά ισοπεδωμένο ή εάν ο προσανατολισμός δεν είναι σωστός, τότε οι αποτυχημένες εκτυπώσεις δημιουργούν πολλά απόβλητα.

Ο άλλος κοινός λόγος είναι τα υλικά στήριξης, χωρίς τα οποία είναι σχεδόν αδύνατο να δημιουργηθούν πολύπλοκα μέρη.

Κάποιοι άλλοι λόγοι μπορεί να είναι εκτυπώσεις χαμηλής ποιότητας ή η εκτύπωση πρωτοτύπων κατά τη διάρκεια μιας διαδικασίας ανάπτυξης προϊόντος.

Πώς να ανακυκλώνετε τα απόβλητα 3D εκτυπωτή;

Υπάρχουν πολλοί τρόποι με τους οποίους μπορείτε να ανακυκλώσετε τα απόβλητα του 3D εκτυπωτή, εδώ είναι μερικοί από αυτούς:

Επανεξώθηση νημάτων

Τα απόβλητα του 3D εκτυπωτή μπορούν να μετατραπούν ξανά σε νήματα, τα οποία μπορούν να επαναχρησιμοποιηθούν για την ανάπτυξη προϊόντων. Ο πιο συνηθισμένος τρόπος για να το κάνετε αυτό είναι χρησιμοποιώντας μηχανές εξώθησης Filament που είναι διαθέσιμες στην αγορά.

Μερικοί κατασκευαστές μηχανών εξώθησης νήματος είναι όπως 3Devo και φιλάστρουοι μηχανές εξώθησής τους είναι εύχρηστες και φημισμένες για την ανάπτυξη νημάτων υψηλής ποιότητας.

Καθώς η ποιότητα του νήματος είναι ένας από τους βασικούς παράγοντες για τρισδιάστατες εκτυπώσεις υψηλής ανωτερότητας. Και τα δύο μηχανήματα είναι πολύ υψηλής ποιότητας και έχουν αξιολογηθεί καλύτερα σε διάφορους ιστότοπους για τη διαδικασία ανακύκλωσης των απορριμμάτων του 3D εκτυπωτή.

Αυτά τα μηχανήματα μπορούν επίσης να χρησιμοποιηθούν για εργασίες έρευνας και ανάπτυξης, καθώς ο χρήστης μπορεί να αναμίξει διάφορα νέα υλικά όπως μέταλλα και σύνθετα υλικά για να αναπτύξει νέα νήματα.

Το κύριο πλεονέκτημα της εκ νέου εξώθησης των απορριμμάτων του τρισδιάστατου εκτυπωτή είναι ότι παρέχει νέα νήματα για επαναχρησιμοποίηση.

Για εταιρείες μικρής κλίμακας, αυτή η μέθοδος είναι πολύ χρήσιμη καθώς μπορεί να μειώσει το κόστος των εκτυπώσεων, γεγονός που είναι πιθανό να αυξήσει τα κέρδη.

Όμως ο περιορισμός της μεθόδου είναι ότι απαιτεί εξειδικευμένα μηχανήματα που έχουν υψηλότερο κόστος, επομένως δεν είναι βιώσιμη για χομπίστες χρήστες.

Ο άλλος περιορισμός είναι οι τεχνικές προκλήσεις στην παραγωγή νημάτων υψηλής ποιότητας.

Ανακύκλωση των απορριμμάτων

Καθώς υλικά όπως το PLA και το ABS είναι εύκολα ανακυκλώσιμα πλαστικά, η ανακύκλωση μπορεί να είναι η πιο βολική μέθοδος για την επαναχρησιμοποίηση των απορριμμάτων του τρισδιάστατου εκτυπωτή.

Ο ευκολότερος τρόπος είναι να επικοινωνήσετε με το τοπικό κέντρο ανακύκλωσης και να τους πουλήσετε τα απόβλητα του 3D εκτυπωτή. Αυτή η μέθοδος μπορεί να βοηθήσει τον χρήστη να είναι πιο βιώσιμος και τα απόβλητα μπορούν να επαναχρησιμοποιηθούν για την ανάπτυξη νέων ανταλλακτικών.

Η ανακύκλωση είναι η πιο εύκολη μέθοδος για μικρής και μεγάλης κλίμακας χρήστες τρισδιάστατων εκτυπωτών. Για την ανακύκλωση των απορριμμάτων, ο χρήστης πρέπει να αναζητήσει μια τοπική εγκατάσταση που ανακυκλώνει πλαστικό και να στέλνει τακτικά τα 3D εκτυπωμένα απόβλητα στην εγκατάσταση.

Ένα από τα βασικά σημεία για τα οποία πρέπει να βεβαιωθεί ο χρήστης είναι ότι η εγκατάσταση χρησιμοποιεί μηχανήματα υψηλής ποιότητας που παράγουν τη μικρότερη ρύπανση όσον αφορά την ανακύκλωση πλαστικών.

Δημιουργία Τέχνης

Η δημιουργία τέχνης για τρισδιάστατα εκτυπωμένα απόβλητα είναι μια σχετικά νέα ιδέα. Βασικά, μπορεί να χρησιμοποιηθεί με δύο διαφορετικούς τρόπους.

Το πρώτο είναι να χρησιμοποιήσετε τα εξαρτήματα για να δημιουργήσετε μια οπτικά ελκυστική τέχνη ή να ρίξετε τα μέρη σε μικρότερους πλαστικούς κόκκους και στη συνέχεια να τα χρησιμοποιήσετε για να δημιουργήσετε νέα τέχνη.

Αυτή η διαδικασία μπορεί να γίνει και από τα παιδιά για να αναπτύξουν τη δημιουργικότητά τους.

Ο χρήστης μπορεί επίσης να χρησιμοποιήσει άλλα πλαστικά απόβλητα με τα 3D εκτυπωμένα απόβλητα για την ανάπτυξη νέων αντικειμένων. Μερικά από τα κοινά αντικείμενα που μπορούν να αναπτυχθούν είναι κορνίζες, μπουκάλια, γλάστρες και παιχνίδια.

Αυτά τα αντικείμενα, εάν αναπτυχθούν καλά, μπορούν επίσης να πωληθούν μέσω ιστοτόπων όπως Etsyόπου οι πελάτες με βιώσιμη επίγνωση μπορούν πιθανότατα να αγοράσουν αυτά τα είδη.

Πλαστικό Χύτευση

Το πλαστικό καλούπι είναι η διαδικασία κατά την οποία το πλαστικό ξαναθερμαίνεται και περνά μέσα από ένα καλούπι για να δώσει ένα νέο σχήμα.

Τα πλαστικά που είναι θερμοπλαστικά μπορούν να ανακυκλωθούν μόνο χρησιμοποιώντας τη διαδικασία χύτευσης πλαστικού, αλλά τα θερμοσκληρυνόμενα πλαστικά απαιτούν διαφορετικές και πιο περίπλοκες μεθόδους.

Η διαδικασία χύτευσης πλαστικού θεωρήθηκε πολύπλοκη διαδικασία, αλλά χάρη σε οργανισμούς όπως Πολύτιμα Πλαστικά που έχουν τη σχεδίαση ανοιχτού κώδικα για τη δημιουργία μονάδων ανακύκλωσης πλαστικών. Ο ιστότοπος προσφέρει σχέδια ανοιχτού κώδικα για χωρητικότητα χύτευσης πλαστικού για όλες τις σειρές μονάδων.

Το πλαστικό καλούπι είναι καλύτερο εάν έχετε μια εγκατάσταση ανακύκλωσης πλαστικών κοντά στην περιοχή σας. Ένα άλλο σημείο που πρέπει να σημειωθεί είναι ότι η διαδικασία είναι τεχνικά πολύπλοκη και πρέπει να γίνεται υπό τις οδηγίες του εκπαιδευμένου επαγγελματία, καθώς η τήξη των πλαστικών απελευθερώνει τοξικά αέρια που μπορεί να είναι πολύ επιβλαβή σε ορισμένες περιπτώσεις.

Η καταλληλότητα της μεθόδου βασίζεται πλήρως στην κλίμακα σας.

Ο παρακάτω πίνακας σάς βοηθά να κατανοήσετε την καλύτερη μέθοδο με βάση την ποσότητα των μηνιαίων 3D εκτυπωμένων απορριμμάτων που παράγονται στο σταθμό σας.

Ο πίνακας αναπτύσσεται λαμβάνοντας υπόψη το κόστος και την ευκολία, αλλά οι χρήστες μπορούν να προσαρμόσουν τη μέθοδο που βρίσκει καλύτερα.

Μηνιαία απόβλητα Η καλύτερη μέθοδος ανακύκλωσης
Λιγότερο από 1 Kg Ανακύκλωση των απορριμμάτων ή Δημιουργία Τέχνης
1 κιλό έως 10 κιλά Ανακύκλωση των απορριμμάτων ή Δημιουργία Τέχνης
10 κιλά έως 50 κιλά Επανεξώθηση νημάτων
Πάνω από 50 Kg Επανεξώθηση νημάτων ή πλαστική χύτευση

Οφέλη από την ανακύκλωση των τρισδιάστατων εκτυπωμένων απορριμμάτων

Το κύριο πλεονέκτημα της ανακύκλωσης των 3D εκτυπωμένων απορριμμάτων είναι ότι μπορεί να βοηθήσει να γίνει πιο βιώσιμη η τρισδιάστατη εκτύπωση, κάτι που είναι η κύρια ανάγκη της εποχής.

Εάν χρησιμοποιείτε μεθόδους όπως η εκ νέου εξώθηση του νήματος ή η ανακύκλωσή τους, βοηθά στην αποφυγή της άμεσης απόρριψης πλαστικών απορριμμάτων στο περιβάλλον.

Το άλλο όφελος που μπορεί να έχει ο χρήστης είναι ότι εξοικονομεί χρήματα δημιουργώντας ένα νέο νήμα, το οποίο μπορεί να χρησιμοποιηθεί για δοκιμαστικές εκτελέσεις.

Θα βοηθήσει επίσης στη βελτίωση της δημιουργικότητας εάν τα απόβλητα χρησιμοποιηθούν για τη δημιουργία τέχνης. Θα βοηθήσει επίσης τον χρήστη να μάθει νέες δεξιότητες και να αποκτήσει νέες γνώσεις στον τομέα της ανακύκλωσης και της επαναχρησιμοποίησης.

Εάν θέλετε να μάθετε περισσότερα σχετικά με την «ανακύκλωση απορριμμάτων εκτυπωτών 3D», απλώς σχολιάστε παρακάτω με τις απορίες/προτάσεις σας.


Τσινμέι σαράφ

λάτρης της τρισδιάστατης εκτύπωσης | Σχεδιαστής CAD/CAM | Ερευνητής | Σχεδιαστής Αειφορίας | Ειδικός Ανάπτυξης Νέων Προϊόντων

Schreibe einen Kommentar