«Γεφύρωση προσδοκιών και απόδοσης ESG»

1
«Γεφύρωση προσδοκιών και απόδοσης ESG»

Ετήσια Συνάντηση GEMI: «Γεφύρωση προσδοκιών και απόδοσης ESG»

Scott Nadler, SHIP

Το GEMI πραγματοποίησε την ετήσια συνέλευση των μελών του στις 10 Νοεμβρίου 2022 στην Ουάσιγκτον, DC. Ο Mark Johnson, Senior Vice President, Gannet Fleming και ο Πρόεδρος του GEMI καλωσόρισαν τους παρευρισκόμενους και περιέγραψαν την ιστορία και τη σημασία του GEMI τονίζοντας ότι το GEMI γιορτάζει τα 30 χρόνια δέσμευσής του στην Περιβαλλοντική Υγεία & Ασφάλεια, την Αειφορία και την ηγεσία του ESG.

Το θέμα της συνάντησης «Γεφύρωση των προκλήσεων των προσδοκιών και των επιδόσεων ESG» προέρχεται από το σαφές μήνυμα που προέκυψε από όλες τις διαφορετικές ομάδες εργασίας του GEMI το 2022: Emerging Sustainability Leadership, Sustainability Disruption Project (SDP), Scope 3, Contaminated Plastics και το Φόρουμ Αειφορίας του Εμπορικού Συλλόγου.

Βάση αυτού του θέματος ήταν η συνειδητοποίηση ότι η εταιρική και οργανωτική ηγεσία ESG απαιτεί ολοένα και περισσότερο από τους ηγέτες (σημερινούς ή επίδοξους) να κυριαρχήσουν στα «3 C»: Δεσμεύσεις, Συνεργασία και Αξιοπιστία.

  • Δεσμεύσεις για εταιρική/οργανωτική απόδοση, ειδικά αλλά όχι μόνο άνθρακα. Για ορισμένες εταιρείες/οργανισμούς, αυτές οι δεσμεύσεις λήγουν το 2025 και υπάρχουν σημαντικές προκλήσεις για την εκπλήρωσή τους.
  • Αξιοπιστίαμια σαφής αναγνώριση της σημασίας της ειλικρίνειας στον καθορισμό και την επίτευξη εταιρικών/οργανωσιακών στόχων βιωσιμότητας τόσο για εσωτερικό όσο και για εξωτερικό κοινό.
  • Συνεργασία τόσο εσωτερικά όσο και εξωτερικά για την επίλυση ορισμένων από τις μεγαλύτερες προκλήσεις και ευκαιρίες βιωσιμότητας. Οικοδόμηση σχέσεων μεταξύ παραδοσιακών επαγγελματιών EHS και βιωσιμότητας εντός του ίδιου οργανισμού καθώς και άλλων εσωτερικών και εξωτερικών ακροατηρίων.
Natalie Pryde, ΓΕΜΗ

Οι ηγέτες του GEMI Steve Hellem, Scott Nadler και Natalie Pryde διευκόλυναν μια σειρά διαδραστικών συνεδριών εργασίας γύρω από καθένα από τα «3 C» που οδήγησαν σε παραγωγικές διακλαδικές συζητήσεις μεταξύ ομοτίμων γύρω από κοινές, συλλογικές προκλήσεις που σχετίζονται με τη διαχείριση των προσδοκιών και της απόδοσης ESG.

Μια στοχαστική και διορατική Keynote παρουσιάστηκε από τον Mitch Jackson, Chief Sustainability Officer της FedEx, με τίτλο «Accessing Sustainable Leadership». Ο Mitch μίλησε για βασικά δομικά στοιχεία της πρακτικής βιωσιμότητας, συμπεριλαμβανομένων των επιδόσεων, της διαφάνειας, της καινοτομίας και της ηγεσίας, τα οποία όρισε ως στρατηγική και μετασχηματιστική διαχείριση που προσθέτει απτή αξία στην προσπάθεια να είσαι πιο υπεύθυνος. Συζήτησε την ανάγκη οι ηγέτες βιωσιμότητας να αποφεύγουν την «ηγεσία του φλίπερ» και αντ‘ αυτού να επιτρέψουν την «άδεια βελτιστοποίησης», επιτρέποντας στη δημιουργική ενέργεια να βρει νέους τρόπους για να αλλάξει ό,τι είναι δυνατό.

Η ετήσια συνάντηση έδωσε στα μέλη του GEMI την ευκαιρία να μοιραστούν και να μάθουν από τους συνομηλίκους τους σε ένα εστιασμένο, διαδραστικό περιβάλλον, παρέχοντας παράλληλα σημαντική συμβολή για τη διαμόρφωση μελλοντικών συνεργατικών δραστηριοτήτων και στόχων του GEMI για το 2023.

Εάν θέλετε να μάθετε περισσότερα για το GEMI και τις ευκαιρίες συμμετοχής ως μέλος, επικοινωνήστε με τον Steve Hellem στο [email protected]

Schreibe einen Kommentar