ΓΕΜΗ – Στρατηγικές Προτεραιότητες ΓΕΜΗ

1
ΓΕΜΗ – Στρατηγικές Προτεραιότητες ΓΕΜΗ

Στρατηγικές Προτεραιότητες του ΓΕΜΗ

Στις αρχές του 2021, το ΓΕΜΗ ξεκίνησε μια διαδικασία στρατηγικού σχεδιασμού για να διασφαλίσει ότι η στρατηγική κατεύθυνση του ΓΕΜΗ για τα επόμενα χρόνια θα συνεχίσει να είναι ευθυγραμμισμένη με τους στόχους και τις ανάγκες των μελών του, ενώ περιηγείται σε αυτό που μπορούμε να αναμένουμε ότι θα είναι ένα όλο και πιο περίπλοκο και ανατρεπτικό μέλλον.

Ως μέρος αυτής της διαδικασίας, το GEMI πραγματοποίησε μια σειρά τηλεφωνικών συνεντεύξεων με ηγέτες μελών σχετικά με τους τρέχοντες και αναδυόμενους στόχους και τις ανάγκες βιωσιμότητας και πραγματοποίησε ένα εργαστήριο τον Μάρτιο του 2021 για να σκιαγραφήσει από κοινού τις στρατηγικές προτεραιότητες για το GEMI για τα επόμενα 3-5 χρόνια για την αντιμετώπιση κοινών προκλήσεις και ευκαιρίες που εντόπισαν οι εταιρείες μέλη του ΓΕΜΗ.

Είμαστε στην ευχάριστη θέση να μοιραστούμε τώρα μια περίληψη τεσσάρων από τα στρατηγικές προτεραιότητες εντόπισε μέσω αυτής της διαδικασίας ότι το ΓΕΜΗ και οι εταιρείες-μέλη του θα συνεργαστούν για να αντιμετωπίσουν τα επόμενα 3-5 χρόνια.


Στρατηγικές Προτεραιότητες για το ΓΕΜΗ (2021-2025)

Έργο Βιώσιμης Διαταραχής

Υποστήριξη των ηγετών εταιρικής βιωσιμότητας στον εντοπισμό, την κατανόηση και την ανάπτυξη στρατηγικών για την προετοιμασία για μια σειρά αναμενόμενων και άγνωστων μελλοντικών διαταραχών που ενδέχεται να προκαλέσουν βραχυπρόθεσμους έως μεσοπρόθεσμους επιχειρηματικούς στόχους και στόχους βιωσιμότητας, δημιουργώντας παράλληλα νέες ευκαιρίες για τους ηγέτες να τοποθετήσουν τους οργανισμούς τους για μεγαλύτερη ανθεκτικότητα και επιτυχία βραχυπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα.

Μάθε περισσότερα.


Κλείσιμο του βρόχου στα βιομηχανικά πλαστικά

Συγκέντρωση βασικών εσωτερικών και εξωτερικών ενδιαφερομένων για την προώθηση του διαλόγου σχετικά με τις προκλήσεις των μολυσμένων πλαστικών απορριμμάτων και την προώθηση επιχειρηματικών λύσεων για την επίτευξη βιώσιμης διαχείρισης των πλαστικών καθ‘ όλη τη διάρκεια του κύκλου ζωής, δημιουργώντας παράλληλα αξία για τους ενδιαφερόμενους σε όλη την αλυσίδα αξίας.

Μάθε περισσότερα.Αναδυόμενη ηγεσία αειφορίας

Παροχή ενός ασφαλούς χώρου σε έμπειρους και αναδυόμενους εταιρικούς ηγέτες EH&S και Environmental Sustainability να συνδεθούν και να μάθουν από τους συνομηλίκους τους, να μοιραστούν εμπειρίες στη διαχείριση και να οδηγήσουν μέσα από ολοένα αυξανόμενες πιέσεις που αντιμετωπίζουν σήμερα οι ηγέτες της βιωσιμότητας και να αναπτύξουν τις ικανότητες που απαιτούνται για να οδηγήσουν βιώσιμες επιχειρήσεις στο μέλλον.

Μάθε περισσότερα.


Το GEMI προσκαλεί εταιρικούς ηγέτες βιωσιμότητας από διάφορες βιομηχανίες να συμμετάσχουν στην αποστολή μας για τη δημιουργία συνεργατικών λύσεων βιωσιμότητας για τις επιχειρήσεις. Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με τις ευκαιρίες συμμετοχής σε δραστηριότητες του GEMI ως εταιρικό μέλος ή ως συμμετέχων στο έργο, επικοινωνήστε με τον Steve Hellem στο shellem @ navista.net ή την Kellen Mahoney στο kmahoney @ navista.net

Schreibe einen Kommentar