ΓΕΜΗ – Δραστηριότητες ΓΕΜΗ 2022

0
ΓΕΜΗ – Δραστηριότητες ΓΕΜΗ 2022

Δραστηριότητες ΓΕΜΗ 2022

Τα μέλη του GEMI θα ήθελαν να καλέσουν άλλους ηγέτες εταιρικής βιωσιμότητας να εξετάσουν το ενδεχόμενο να συμμετάσχουν μαζί τους καθώς εργάζονται από κοινού για να κάνουν πραγματικότητα τη βιωσιμότητα και τις φιλοδοξίες ESG του οργανισμού τους.

Η ατζέντα των δραστηριοτήτων του ΓΕΜΗ για φέτος είναι η αντιμετώπιση πέντε στρατηγικών προτεραιοτήτων που έχουν προσδιοριστεί από τα μέλη μας και περιλαμβάνουν:


Στρατηγικές Προτεραιότητες για το ΓΕΜΗ

Βιώσιμες Διαταραχές

Προσδιορισμός, κατανόηση και ανάπτυξη στρατηγικών για την προετοιμασία για μια σειρά αναμενόμενων και άγνωστων μελλοντικών διαταραχών που ενδέχεται να προκαλέσουν βραχυπρόθεσμους έως μεσοπρόθεσμους επιχειρηματικούς στόχους και στόχους βιωσιμότητας.

Μάθε περισσότερα.


Πεδίο 3 Εκπομπές

Προετοιμασία των εταιρειών για ενέργειες που απαιτούνται για να εμπλακούν και να συλλέξουν δεδομένα από τις αλυσίδες αξίας τους για την ενημέρωση και την προώθηση των μειώσεων του CO2, τη βελτίωση της βιωσιμότητας και την προώθηση συνεργατικών δραστηριοτήτων ESG.

Μάθε περισσότερα.


Αναδυόμενη ηγεσία αειφορίας

Παροχή ενός ασφαλούς χώρου σε έμπειρους και αναδυόμενους ηγέτες εταιρικής βιωσιμότητας ώστε να προετοιμαστούν για τις αυξανόμενες πιέσεις που αντιμετωπίζουν καθώς οδηγούν τις βιώσιμες επιχειρήσεις τους στο μέλλον.

Μάθε περισσότερα.


Μολυσμένα Πλαστικά

Ενθάρρυνση του διαλόγου σχετικά με τις προκλήσεις των μολυσμένων πλαστικών απορριμμάτων και προώθηση λύσεων με γνώμονα τις επιχειρήσεις για την επίτευξη βιώσιμης διαχείρισης των πλαστικών καθ‘ όλη τη διάρκεια του κύκλου ζωής, συμπεριλαμβανομένων των προκλήσεων και ευκαιριών στον τομέα της επιμελητείας.

Μάθε περισσότερα.


Προετοιμασία αποκάλυψης SEC

Εντοπισμός, κατανόηση και ανάπτυξη στρατηγικών για την προετοιμασία για αυξημένο επίπεδο ρυθμιστικής δημοσιοποίησης και εξέτασης των κινδύνων και των ευκαιριών ESG, ειδικά εστιασμένες στην κλιματική αλλαγή.

Μάθε περισσότερα.


Το GEMI προσκαλεί εταιρικούς ηγέτες βιωσιμότητας από διάφορες βιομηχανίες να συμμετάσχουν στην αποστολή μας για τη δημιουργία συνεργατικών λύσεων βιωσιμότητας για τις επιχειρήσεις. Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με τις ευκαιρίες συμμετοχής σε δραστηριότητες του GEMI ως εταιρικό μέλος ή ως συμμετέχων στο έργο, επικοινωνήστε με τον Steve Hellem στο [email protected]

Schreibe einen Kommentar